Asio-päivät Jyväskylän ammattikorkeakoululla 28-29.4.2015

Edelliset Asio-päivät 2014 Helsingissä


Paikka: Rajakatu 35, keskiviikkona tila C119

Esitykset:

Keskiviikkona 29.4.2015 (paikalla ASIO-DATA Oy ja amk:en edustajat) klo 9.00 - 14.30

 • klo 09.00 - 11.30   Käydään läpi edellisenä päivänä sovitut yhteiset aiheet. Wprintin ja Oprintin esittelyt
 • klo 11.30 - 12.30   Ruokailu Rajakafeessa
 • klo 12.30 - 14.00   ASIO-DATAn oma puheenvuoro
 • klo 14.00 - 14.30   Seuraavista ASIO-päivistä sopiminen ja iltapäiväkahvit Rajakafeessa

ASIO-päivillä sovitut asiat:

 • 1)   rajausmahdollisuus kesällä 2015 valittujen poissaolo-oikeusmääriin. Ensi kesänä valituillahan on oikeus olla 2 lukukautta poissaolevana ilman pätevää syytä, kun taas viime kesänä valituilla max määrä on vielä 4 lukukautta
 •   1.8.2015 jälkeen aloittaneille (1, M-tapahtumatyyppien päiväys) mahdollisuus ilmoittautua vain 2 poissaololukukaudelle, muut poissaolot viedään opiskelijapalveluiden kautta.
 •   tapahtumatyyppiin 8,k uudet tilakoodit näille "päteville" syille
 • oma käyttöliittymä opiskelijapalveluille, jossa voivat vahvistaa poissaolot ja siirtää opinto-oikeusajan eteenpäin mikäli poissaolon syy on pätevä
 • vanhoilla opiskelijoilla edelleen samat poissaolokoodit ja sama käytäntö kuin ennenkin
 • 2)   opintojen edistymisen seurannan toteutus syksyllä 2015, tietuekuvaus muutos
 •   Tehdään tarvittavat muutokset
 • esivalinta duplikaateille: ruksi, mikäli läsnä/poissaolo lukukaudella S2014-K2015, ei ruksia avoimen opiskelijoille (henkilotyyppi = 'C')
 • 3)   Arvosanojen anto (v2) ohjelmaan painike, että opettaja voi tallentaa kerralla syötetyt arvosanat
 •   Avataan yhden osasuorituksen sarake ja siihen mahdollisuus tallentaa koko sarakeen annetut arvosana
 • 4)   Wprint ryhmätulostus mahdollisuus.
 •   Tulossa
 • 5)   OILI tietojen siirto. Miten saadaan opiskelijat valmiiksi ryhmiin? Saadaanko vietyä Asiooon myös OILI lomakkeella olevat tietojen luovutus tiedot? Tuleeko tähän OILIn raportti sivulle kohta Lataa (ASIO)?
 •   Tästä erillinen kuvaus, kun MAMKin kanssa sovittu mitä ja miten tehdään.
 • 6)   AVOP siirtotiedosto. Koulutusohjelma ja pohjakoodi? Mistä saadaan?
 •   Pystytkö Ritu hiukan avaamaan tätä?
 • 7)   Osasuoritusten hyväksilukeminen ja niiden kirjaaminen
 •   Tehdään kuten varsinaisen opintojakso hyväksiluku
  Osasuoritusten hyväksi luku (kursars2-ohjelma)
 • Nykyiseen arvosanan antamisen yhdessä joko kokonaisarvosanan tai osasuorituksen muokkaamisen näyttöön lisätään väli teksti AHOT-kirjaamiset ja uudet kentät:
 •   a) Alkuperäinen suorituspvm
 •   b) muualla suoritetun opintojakson luokitus (virtaa varten), koodit haetaan parametri luokasta D (kuten koko opisntojakson hyväksiluvuissa)
 •   c) oppilaitoksen hakeminen (kuten koko opintojakson hyväksiluvuissa) Oppilaitoksen koodi tallennetaan tuohon korvaavuusriviin. Samalla myös täydentyy Virta-luokitus oppilaitoksesta. Jos oppilaitosta ei löydy, niin silloin tämä kohta jää tyhjäksi.
 • 8)   Osasuorituksiin mahdollisuus rajata käyttöoikeuksia siten, ettei esim. yhteisiin opintojaksoihin pääse tekemään osasuoritus rivejä kuin tietyt henkilöt
 •   Tehdään, tarkemmat määrittelyt myöhemmin
 • 9)   Virtaa varten opintojakson toteutusilmentymään tieto järjestävästä oppilaitoksesta
 •   lisätään kantaan kenttä
 • 10)   Ryhmätauluun uusi kenttä, jossa voidaan kertoa esim avoimen amkin ryhmän koulutusalan (Virtaa varten)
 •   lisätään kantaan kenttä