Termejä, käsitteitä ja määrittelyjä

Asio EduERP (Asio)
Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten/kurssikeskusten tarpeisiin suunniteltu laaja-alainen ja korkealaatuinen oppilaitoksen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä.
Asio ERP
Pääosa alla käsitellyistä käsitteistä ja termeistä liittyy tähänb osajärjestelmään. MUita Asio-moduuleita ovat mm. Lyhytkurssiohjelmisto, Opetuksensuunnitteluohjelmisto sekä MAjoituksenhallintaohjelmisto.
Käyttäjäorganisaatio
Asio-ohjelmaa käyttävä oppilaitos, kurssikeskus tai vastaava.
Varauskohde, Resurssi
Tila, henkilö tai väline, jota järjestelmän avulla varataan. Välineitä voivat olla mitkä tahansa varattavat kohteet, esim. autot. Käsitettä Resurssi käytetään siis laajassa merkityksessä, koska henkilöresurssien lisäksi tilojen ja välineiden käytöltä enenevässä määrin vaaditaan kustannustehokkuutta.
Varaus, Varaustapahtuma, Opetustapahtuma
Aikaan sidottu, mahdollisesti moniosainen kalenteriin kirjattava merkintä. Opetustyyppisissä varauksissa myös tila, opettaja, kurssi ja ryhmä voidaan määritellä. Opetustyyppisissä varauksissa puhutaan opetustapahtumasta (toteutuksesta). Opetustyyppisen varauksen käyttötyyppi on Oppitunti (kts. alempaa). Varaukset yksilöidään varausnumerolla.
Varauskerta, Varausrivi, Varauskomponentti, Opetuskerta, Oppimistilanne
Aikaan sidottu yksittäinen varaus. Yhteen varaukseen voi kuulua useita varaus/opetuskertoja. Opetustyyppisissä varauksissa puhutaan opetuskerrasta. Yksi varauskerta rajoittuu yhden päivän sisälle.
Kalenterinäkymä
Yhden varauskohteen viikkonäkymä perinteisessä kalenterimuodossa.
Statusnäyttö
Tiivis näkymä, jossa saadaan yleiskuva yhden tai useamman varauskohteen varaustilanteesta valitulla aikavälillä.
Varauskohteen laji
Hierarkian ylin taso, jossa varauskohteet on tarkoituksenmukaisesti lajiteltu. Voi olla varauskohteen tai henkilöresurssin laji.